top of page

Press Release: IQinAbox, Danish Crown & DLG [in Danish]

Datadeling mellem andelsselskaber skal øge produktiviteten og bidrage til grøn omstilling


Det danske landbrug har en lang historik inden for innovation. Nu er to af de største landbrugsvirksomheder gået sammen med en mindre startupvirksomhed, om at lave optimeringsdata til landmændene. Dette skal være med til at styrke den grønne omstilling i landbruget og opnå yderligere integratorfordele i den danske andelsmodel.


Dansk landbrug skal halvere sit klimaaftryk i 2030 og være klimaneutralt i 2050. Det kræver både store investeringer, innovation og ikke mindst samarbejde på tværs af værdikæden. Derfor er to af Danmarks største landbrugsvirksomheder nu gået sammen med tech-virksomheden IQinAbox om at lave en løsning, der giver de fælles ejere målbare resultater på centrale produktionsnøgletal, som vil øge bæredygtigheden.


Slagterivirksomheden Danish Crown og landbrugsselskabet DLG er gået sammen om at præsentere sine andelshavere, der leverer grise til Danish Crowns slagterier, for dynamiske data på deres grises daglige tilvækst og fodereffektivitet.


Det betyder helt konkret, at andelshaverne kan se, hvordan deres grise vokser, og hvordan fodereffektiviteten udvikler sig, hver gang de leverer grise til slagtning. Det er vigtigt, da fodereffektiviteten er den faktor, der har størst indvirkning på både klimaeffektivitet og økonomi hos griseproducenten.


- I Danish Crown er vi gået fra at levere statiske slagtedata til vores andelshavere til at præsentere dem for dynamiske nøgletal, som de i højere grad kan bruge til at optimere deres produktion. De dynamiske informationer bruges i Danish Crown til intern optimering af produktion og salg, men de nye muligheder gør også, at vores andelshavere kan træffe beslutninger langt hurtigere end tidligere. Fx igennem en tættere overvågning af om deres grise vokser dårligere eller deres fodereffektivitet forringes, og det skaber resultater både for produktionsøkonomien og bæredygtighedsregnskabet på bedriften, siger Nicolaj Nørgaard, der er direktør for ejerservice i Danish Crown.


Direktør for husdyrernæring i DLG, Troels Møller Olesen, glæder sig over, at de to andelsselskaber i fællesskab kan øge ejernes produktivitet gennem samarbejdet.

- Det er vigtigt for os, at kunderne løbende kan få indblik i, hvilken effekt det indkøbte foder har på produktionen og produktiviteten, uden at skulle lave flere registreringer, end de gør i dag. Som andelsselskab er vi blandt andet sat i verden for at skabe og udvikle værktøjer, der giver værdi for vores ejere og kunder. Med denne løsning leverer vi værdifulde data, som landbruget kan bruge i det daglige arbejde på bedrifterne, siger Troels Møller Olesen og fortsætter:

- Ved at samarbejde på tværs af værdikæden om deling af data, får vi skabt et værdifuldt værktøj, som kan levere på to vigtige dagsordner for landmanden – god produktionsøkonomi og klimaeffektivitet. På lidt længere sigt mener vi, at vi med data fra dette initiativ kan styrke vores produktudvikling indenfor fodring af grise i vækst, ligesom vi formentlig bliver i stand til at forudsige, hvornår siloen løber tør. Med dén viden kan vi lette hverdagen yderligere for vores kunder, siger Troels Møller Olesen.


Et øget overblik

Projektet er udviklet sammen med virksomheden IQinAbox, som har stået for modeludvikling samt den tekniske platform, og Thomas Nejsum, der er direktør og medejer glæder sig over, at mængden af brugbare data bliver større.


- IQinAbox blev skabt for at øge den mængde af data, som de danske landmænd kan bruge til at træffe deres beslutninger på. Her har samarbejdet med både Danish Crown og DLG gjort, at vi med landmændenes tilladelse har kunnet samkøre data, som ellers har levet i to økosystemer og derigennem skabe et nøgletal for landmanden, som giver helt konkret værdi, siger Thomas Nejsum.


Det øgede overblik over andelshavernes fodereffektivitet uge for uge skaber både optimeringsmuligheder hos den enkelte producent, men også hos selskaberne, hvor det samlede overblik er med til at validere bæredygtighedsmålene.


- I Danish Crown gik vi i 2018 i gang med at klimacertificere vores andelshavere, og her var fodereffektivitet blandt et af nøgletallene. Med den nye funktion får vi et bedre og mere dynamisk overblik over udviklingen i fodereffektiviteten hos ejernes grise, og det er med til at validere vores bæredygtighedsmål, fordi vi hele tiden kan se, om fodereffektiviteten bliver bedre, og klimaaftrykket dermed bliver mindre, siger Nicolaj Nørgaard.


De andelshavere i Danish Crown, som ikke indkøber foder ved DLG, kan stadig få data for fodereffektiviteten i deres besætning. Her kræver det dog, at de selv taster deres foderforbrug ind manuelt i Danish Crowns Ejer-app.

Komentáře


Komentáře byly vypnuty.
bottom of page